Рада Народних Міністрів. Уряд Прокоповича — продовження

Видавши означену Декларацію, уряд заходився налагоджу- вати державні справи. Напрямки державотворення, за умов від-

1 ЦДАВО України. — Ф. 1065. — Оп. 2. — Спр. 88. — Арк. 1, 2. Див. також: Директорія... — Т. ІІ. — С. 641—644.


сутності будь-якого реального впливу на військову, зовнішню політику та доступу до валютних ресурсів, обрали такі:

— роздача грошей (наприклад, 10 млн грн. «для утримання Сільськогосподарського вченого комітету України», 5 млн грн. «на видачу ріжних допомог військовослужбовцям», 12 млн грн. — «аванс на купівлю інвентарю для судових справ», 1 млн 650 тис. — на «вислання торговельно­еко­ номічної місії до Варшави»,

— передача польській стороні невідчужуваного державного майна (наприклад, «про перехід українських залізниць під польський військовий та цивільний заряд»),

— листування з Макаренком та Швецем Рада Народних Міністрів. Уряд Прокоповича — продовження, на листи яких уряд офіційно ухвалив «не реагувати», а натомість проголосу- вав «необхідність» їх «приїзду ... до місця осідку централь­ ного українського уряду»,

— чергова ухвала щодо «вживання всіх заходів до найскорі­ шого внесення до Ради Міністрів законопроектів про Кон­ ституцію і скликання передпарламенту».

Зробили спробу і з’ясувати кількість населення УНР. З цією метою видали відповідний закон. Дарма що не було кому і коли його виконувати — так само, як і закон про мобілізацію армії УНР, і наказ Петлюри з вимогою «завести постійний порядок і лад», і «Закон про цивільне управління при Головній команді Військ УНР» тощо1.


documentactyqcn.html
documentactyxmv.html
documentactzexd.html
documentactzmhl.html
documentactztrt.html
Документ Рада Народних Міністрів. Уряд Прокоповича — продовження